Onderzoek bevestigt: intensief predatiebeheer loont


Experimenteel onderzoek in de Duitse deelstaat Niedersachsen over een periode van acht jaar heeft aangetoond dat het voortplantingssucces van de grutto verbetert bij intensieve bejaging van grondpredatoren. Onderzoekers van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen waren betrokken bij het onderzoek dat tussen 2009 en 2017 werd uitgevoerd. Naast een hoge dichtheid aan roofdieren, hebben ook de moderne landbouwmethoden een negatieve invloed op de overleving van nesten en kuikens van weidevogels.


Weidevogels staan in West-Europa onder grote druk. Zelfs in gebieden die speciaal voor ze zijn ingericht gaan weidevogels vaak achteruit. Een hoge predatordichtheid draagt bij aan die achteruitgang en voorkomt populatieherstel. Dat vraagt om meer kennis over de effecten van het bestrijden van predatoren en is de aanleiding geweest tot het meerjarig onderzoek in Niedersachsen. Hierbij werd de bestrijding van acht grondpredatoren op bepaalde locatie tijdelijk geïntensiveerd. Het voortplantingssucces van de grutto werd vervolgens vergeleken met dat in jaren en gebieden waarin de bestrijding van grondpredatoren niet was geïntensiveerd.


Nest- en kuikenoverleving groter


In jaren waarin alleen op beperkte schaal is gejaagd op acht grondpredatoren was de nestoverleving laag. In het geval van intensievere bestrijding steeg de nestoverleving en was ook de kuikenoverleving over het algemeen hoger. Met intensieve bejaging werden jaarlijks 0,97-1,12 jongen per paar grootgebracht, tegen 0,09-0,18 jong zonder. Kortom: een positief resultaat. Hoewel bejaging van bepaalde predatoren in beginsel kan leiden tot toename van andere soorten, zijn daar gedurende het onderzoek geen aanwijzingen voor gevonden.


De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Ardea van de Nederlandse Ornitologische Unie onder de titel ‘The effect of different mammalian predator management regimes on the reproductive success of Black-tailed Godwits Limosa limosa limosa‘.


Het bericht Onderzoek bevestigt: intensief predatiebeheer loont verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 29-03-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.