Europese Verkiezingen


Jouw stemt ligt aan de basis van de meeste jacht- en natuurregelgeving


Over een maand is het zover, op 6 juni gaat Nederland naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Wist je dat 80% van de regels waar jagers en natuurbeheerders mee te maken krijgen, hun oorsprong vinden in Brussel? En dat er in de EU zo’n 7 miljoen jagers zijn, die allemaal kunnen gaan stemmen voor de Europese verkiezingen? Wij brengen onze stem uit  op Nederlandse politici, die namens ons in het Europees Parlement (EP) zitting zullen nemen.


Hoe werkt het ook al weer: wanneer er nieuwe wetgeving (of een herziening) door de Europese Commissie wordt voorgesteld, wordt dat enerzijds door diplomaten en medewerkers van onze ministeries in de Raad van de Europese Unie besproken, anderzijds door de Europarlementariërs in het EP. Via de verkiezingen kunnen wij dus invloed uitoefenen op een deel van de Europese besluitvormingsprocessen en wetgeving. Dit is belangrijk, omdat zoals gezegd 80% van de regels waar jagers en natuurbeheerders mee te maken krijgen in eerste instantie vanuit de EU komen. Bij omzetting van Europese wet- en regelgeving in Nederland, worden deze teksten dan nog verder aangevuld worden, en soms zelfs strenger gemaakt door het toevoegen van aanvullende criteria (nationale koppen).


Sturing geven

In Brussel houdt de Europese koepelfederatie voor nationale jagersverenigingen FACE, waar ook de Koninklijke Nederlandse Jagersverenging samen met verenigingen uit de andere 26 EU-lidstaten (en verder daarbuiten) bij zijn aangesloten, zicht op deze politieke ontwikkelingen. Door middel van goede contacten bij de Raad en de Commissie, maar ook via de uit Europarlementariërs bestaande interfractiewerkgroep (‘Intergroup Biodiversity, hunting, countryside’) kan FACE belangrijke onderwerpen voor jagers bij politici, ambtenaren en diplomaten onder de aandacht brengen en de best mogelijke kant op sturen.


Brede steun

In die interfractiewerkgroep kan FACE, samen met Europarlementariërs, onderwerpen op de politieke agenda zetten en debat organiseren over bijvoorbeeld weidevogels, landbouwbeleid, de toekomst van de vogel- en habitatrichtlijn, wolf, en meer. De groep is één van de oudste en meest actieve groepen in het Europees Parlement, met veel activiteiten en brede steun sinds 1985 (zie ook hier). Een recente campagne van FACE die het belang van de jacht benadrukte kreeg veel aandacht, onder meer van de Eurocommissaris voor Natuur.


Verkiezingsprogramma’s

Het volgende Europees Parlement zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van beleid dat de biodiversiteit en het buitengebied ten goede komt. Om goede politici op de machtigste posities in Brussel te krijgen, is het dus belangrijk om op 6 juni te gaan stemmen. In de komende weken zal de Jagersvereniging inzicht verstrekken in de positie en verkiezingsprogramma’s van de partijen. Om te beginnen kan de lezer zich alvast verdiepen in de momenteel opstartende campagnes van de politieke partijen en het verkiezingsmanifest van FACE, waarin voor toekomstige Europarlementariërs duidelijk uiteengezet wordt wat de kernprincipes van FACE zijn, om ervoor te zorgen dat wetten werkbaar en eerlijk zijn voor de 7 miljoen jagers in Europa.


Het bericht Europese Verkiezingen verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 03-05-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.